Publicitātes foto NODERĪGI

Būvniecības tehnikas apdrošināšana

Speciālās tehnikas zudums var pilnībā paralizēt būvlaukumu darbus un plānus, radot lieku stresu un  finansiālo saspīlējumu uzņēmumiem. No neparedzētu dabas stihiju radītiem bojājumiem līdz pat zādzībām un nepieredzējušu operatoru radītiem zaudējumiem, speciālās tehnikas apdrošināšana ir neatņemams solis ikviena atbildīga projekta ietvaros.

Nereti ar iekrājumiem neparedzētiem gadījumiem nav gana un apdrošināšana ir praktisks un parocīgs rīks, lai nodrošinātu finansiālu stabilitāti, drošību un vēsu prātu arī neparedzētos apstākļos. Teju katra apdrošināšana sevī iekļauj plaša spektra polises, kas radītas bojātas vai zudušas tehnikas gadījumā. Arī Latvijā speciālās tehnikas apdrošināšanas klāsts ir gana plašs. Šajā izdevuma numurā dosim iespēju aplūkot vairākas Latvijā pieejamas apdrošināšanas iespējas jūsu būvniecības tehnikai.

Viens no atpazīstamākajiem apdrošinātājiem Latvijā ir ERGO. ERGO 2018. gadā atzīts par otro mīlētāko apdrošināšanas zīmolu Latvijā un ir arī viena no vadošajām apdrošinātāju grupām Baltijas reģionā, kas ļauj katram uzņēmumam izvēlēties tā specifikai un mērķiem atbilstošākos riskus. ERGO piedāvā apdrošināt gan ekskavatorus, gan arī ceļu būves, meža un lauksaimniecības traktorus, kombainus, buldozerus un citas speciālās tehnikas. ERGO speciālās tehnikas apdrošināšanas polise segs dabas stihijas, ugunsnelaimes vai eksplozijas radītus zaudējumus, uzkritušu priekšmetu vai vielu radītus bojājumus, trešo personu prettiesiskas darbības sekas, tehnikas zādzības un apzagšanas rezultātā nodarītos zaudējumus, ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumus, kā arī tehnikas apgāšanos, nogrimšanu un citus neparedzamus ārējos bojājumus. Izvēloties ERGO  apdrošināšanu, jāņem vērā, ka speciālā tehnika nevar būt vecāka par 14 gadiem un apdrošināšanas nosacījumi paredz, ka apdrošinājuma ņēmējs nodrošina tehnikas lietošanu atbilstoši rūpnīcas izgatavotāja prasībām un drošības sistēmu uzstādītāja prasībām. Protams, būs jāparūpējas arī par tehnikas drošību – darbu beidzot, jāaizver visi logi, jāaktivizē drošības sistēmas un jānodrošina tehnikas atrašanos apsargātā teritorijā.

Līdzīgus nosacījumu piedāvā arī BALTA apdrošināšana. BALTA ir apdrošinātājs ar 28 gadu pieredzi, no kuriem 16 gadus BALTA atzīts par godīgāko apdrošinātāju klientu vērtējumā. BALTA polise nodrošinās būvniecības, lauksaimniecības, kūdras ieguves, mežizstrādes un citas speciālās tehnikas aizsardzību pret tādiem riskiem kā uguns un dabas stihiju radīti posti, šķidruma un tvaika noplūdes riski, cauruļvadu avārijas vai plīsumi, darbinieku vai trešo personu ļaunprātīga darbība, kā arī sadursmes riski. Šajā firmā varēsiet apdrošināt tehniku, kas nav vecāka par 15 gadiem, savukārt vecāku tehniku BALTA pārstāvji piedāvā izvērtēt individuāli. Arī BALTA apdrošināšanas nosacījumi paredz, ka tehnikas izmantošanas laikā to nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ārpus darba laika tehnika  jāglabā apsargātā teritorijā, kurai ir nodrošināta fiziska apsardze vai kur ir ierīkota pretielaušanās signalizācija. Lauksaimniecības un mežizstrādes tehniku ārpus darba laika gan ir atļauts uzglabāt arī lauku sētas piemājas teritorijā. Atbilstoši BALTA līgumam, apdrošinājuma ņēmējam būs jāapņemas ar saprātīgiem līdzekļiem nodrošināt tehnikas aizsardzību acīmredzama riska apstākļos un iestājoties apdrošināšanas gadījumam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus.

Arī apdrošināšanas uzņēmums COMPENSA, piedāvā speciālās tehnikas apdrošināšanu. COMPENSA ir daļa no Austrijas Vienna Insurance Group, kas nu aktīvi darbojas jau 25 valstīs visā pasaulē un piedāvā pārdomātus, Austrijas tradīcijās balstītus apdrošināšanas risinājumus.  COMPENSA nodrošinās atlīdzību ugunsgrēku, zibens un eksploziju radītu zaudējumu gadījumos, zādzības ar ielaušanos, laupīšanas un ar to saistīto darbību zaudējumus, dabas stihiju, piemēram, vētru, krusas vai zemes nogruvuma radīto postījumu gadījumos, kā arī COMPENSA segs zaudējumus, kas saistīti ar sadursmēm vai pēc priekšmetu uzkrišanas, apgāšanās vai citus ekspluatācijas rezultātā radušos pēkšņus zaudējumus. Izvēloties COMPENSA, jāņem vērā, ka tehnikai, kas nav vecāka par 5 gadiem, remontdarbu izmaksas atlīdzina, iekļaujot jaunu rezerves daļu izmantošanu, neatņemot tehnikas nolietojum. Savukārt vecākai tehnikai remontdarbu izmaksas atlīdzina, atņemot no atjaunošanā izmantotajām jaunajām rezerves daļām 50% no to vērtības vai arī piemērojot līdzvērtīga nolietojuma lietotas rezerves detaļas, ja tādas būs pieejamas. Arī COMPENSA apdrošināšanas nosacījumi daudz neatšķiras no jau augstāk minētajiem konkurentiem. Ikvienam apdrošinājuma ņēmējam būs jāparūpējas par drošības sistēmu ekspluatāciju un lietošanu atbilstoši rūpnīcas izgatavotāja un drošības sistēmu uzstādītāja prasībām. Operatoram atstājot tehniku jāaizver logi, jāaizslēdz tehnika un jāaktivizē visas tehnikai uzstādītās drošības sistēmas. Ārpus darbu laika tehnikai jāatrodas apsargātā teritorijā, kurā tiek nodrošināta tehnikas uzraudzība. un ēkām, kur tiek uzglabāta tehnika, jābūt slēgtām. Turklāt tehnikas reģistrācijas dokumentiem, atslēgām un drošības sistēmu vadības ierīcēm obligāti jāglabājas ārpus apdrošinātā objekta ar pieeju tikai iepriekš noteiktiem lietotājiem.

Kā citas alternatīvas jūsu uzņēmuma speciālās tehnikas apdrošināšanai minami arī tādi apdrošinātāji kā Gjensidige, If un BTA. Konsultēties par apdrošināšanas iespējam var arī ar apdrošināšanas brokeriem Colemont FKB, ROOT vai citiem. 

Lai kādu apdrošināšanas firmu jūs izvēlētos savai būvniecības tehnikai, svarīgi atcerēties, ka katram uzņēmumam nepieciešama individuāla pieeja atbilstoši tā specifikai. Svarīgi izprast un izvērtēt visu apdrošinātāju un to modeļu piedāvātās iespējas, segtos riskus un līguma nosacījumus, lai spētu prātīgi salīdzināt, kurš modelis būs atbilstošākais jūsu tehnikai un uzņēmuma principiem. Mazsvarīga nav arī cena, firmu reputācija, atsauksmes un finansiālā stabilitāte. Par cenu ar katru firmu jāvienojas individuālā konsultācijā un ja rodas raizes par firmas stabilitāti vai garantijām, tās visprātīgāk būs pārrunāt ar apdrošināšanas pārstāvi.

Dalīties ar rakstu

Žurnālists

Žurnāls Industrija

Saistītie raksti