Publicitātes foto NODERĪGI

Līzinga piedāvājums industriālās tehnikas iegādei

Dati liecina, ka pēdējā desmitgadē manāmi ir audzis līzinga pieprasījums industriālās tehnikas iegādei. Lielas konkurences apstākļos līzings ļauj iegādāties jaunu vai mazlietotu smago tehniku, izdevumus izlīdzinot ilgākā laika periodā, tā ļaujot palielināt saimnieciskās darbības apjomus vai uzlabot tās efektivitāti, kā arī lietot konkurētspējīgu un mūsdienīgu tehniku.

Līzinga kompānijas Latvijā ar dažādiem nosacījumiem ļauj iegādāties gan jaunu, gan lietotu tehniku un iekārtas. Vairums pakalpojumu sniedzēju piedāvā gan finanšu, gan operatīvo līzingu, daļa no tiem – arī atgriezenisko līzingu. Šajā rakstā apkopojām nozīmīgākās atšķirības starp līzinga veidiem, kas ļauj izvēlēties sev atbilstošāko veidu. Tāpat piedāvājam iepazīties arī ar lielākajiem industriālā līzinga pakalpojuma sniedzējiem, piedāvājot būtiskāko informāciju par atšķirīgajiem finansēšanas nosacījumiem. Šeit gan jāpiemin, ka mūsu piedāvātā informācija ir vispārināta, un attiecīgās līzinga kompānijas katru gadījumu izskata individuāli, kas būtiski var ietekmēt gala līgumu.

Finanšu līzings

Finanšu līzings ir izdevīgākais no līzingu veidiem, ja pēc līzinga termiņa beigām uzņēmums vēlas tehniku iegūt savā īpašumā. Līzinga kompānija iegādājas izvēlēto līzinga objektu, un līzinga process nozīmē tehnikas atpirkšanu no līzinga kompānijas, katru mēnesi apmaksājot rēķinu par nomas maksājumu ar kredītprocentiem. Finanšu līzinga nodrošinājums ir iegādājamā lieta, tā ļaujot uzņēmumam brīvāk rīkoties ar saviem pamatlīdzekļiem.

Operatīvais līzings

Operatīvais līzings uzņēmumam būs piemērotāks, ja tehnika nepieciešama noteiktu laiku. Šis līzings uzskatāms par nomu – līzinga kompānija paliek kā objekta īpašnieks arī pēc līzinga termiņa beigām. Slēdzot līgumu par operatīvo līzingu, uzņēmums un līzinga kompānija abpusēji vienojas par vērtības samazinājumu un tehnikas izmantošanas laiku. Nomas laikam noslēdzoties, uzņēmums var vai nu nodot līzinga objektu līzinga kompānijai kā sākotnējā līgumā, vai pārformēt līgumu no operatīvā uz finanšu līzingu, vai izpirkt tehniku par tās tirgus vērtību, iegūstot savā īpašumā.

Atgriezeniskais līzings

Atgriezeniskais līzings ir piemērots, ja uzņēmuma īpašumā jau ir sava tehnika, bet ir nepieciešama nauda citiem mērķiem. Līzinga kompānija šo tehniku no uzņēmuma nopērk ar vienošanos par tās atpirkšanu, ļaujot iegūt papildu finanšu līdzekļus un vienlaikus turpināt izmantot tehniku, kas pēc līguma slēgšanas kļūst par nomas objektu. Pēc atgriezeniskā līzinga termiņa beigām objekts nonāk atpakaļ uzņēmuma īpašumā.

Industriālā līzinga pakalpojuma sniedzēji

Kā skaidroja uzņēmuma reklāmas un sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Buče, UniCredit Leasing piedāvā industriālo finanšu, operatīvo un atgriezenisko līzingu uzņēmumiem, kas darbojas nozarē vismaz divus gadus, vai jaundibinātiem uzņēmumiem, ja tā vadītājam ir vismaz piecu gadu pieredze konkrētajā nozarē. Ar pirmo iemaksu, kurai jābūt vismaz 5% no līzinga objekta summas, līzingu jaunai tehnikai iespējams atmaksāt septiņu gadu robežās. Lietotas tehnikas iegādes termiņš atkarīgs no objekta vecuma, taču līzinga līguma termiņa beigās objekts nedrīkst būt vecāks par 15 gadiem. Ja lietotās tehnikas tirgotājs nav oficiālais dīleris, tad nepieciešams arī tehnikas novērtējums pie kāda no UniCredit Leasing akceptētajiem vērtētājiem – AR Control, 3G, Baltijas Realizācijas Centrs, Dzieti, kā arī atsevišķām privātpersonām, ar kurām iespējams iepazīties uzņēmuma mājaslapā. Iegādājoties tehniku no ārzemēm, UniCredit Leasing piedāvā noformēt atgriezenisko līzingu – klientam vispirms iegādājoties tehniku pašam un pārdodot to līzinga kompānijai. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt gan klātienē, gan neklātienē, bet ārkārtas situācijas laikā tikai neklātienē, sūtot tos uz e-pastu.

Citadeles Līzinga pakalpojumu daļas vadītājs Pēteris Plaudis uzsvēra, ka bankai ir svarīgi arī šajā sarežģītajā laikā turpināt atbalstīt vietējo biznesu, lai nodrošinātu ekonomisko aktivitāti un jaunas investīcijas. Katrs gadījums – finansējuma periodi, procentu likme un pirmā iemaksa – tiek skatīti individuāli, skatoties no ilgtermiņa perspektīvas, rūpīgi izvērtējot gan uzņēmuma naudas plūsmu un vēsturiskās kredītsaistības, gan uzņēmuma un īpašnieka pieredzi konkrētajā nozarē un uzņēmējdarbībā kopumā. Pamatā tehnikas finansējums tiek nodrošināts līdz 5 gadu atmaksas termiņam, bet iespējami gan īsāki, gan garāki periodi. Lietotas tehnikas vecuma kritērijs ir 12 līdz 15 gadi līzinga perioda beigās, bet pieļaujami arī gadījumi, kad tehnikas vecums perioda beigās tiek pieļauts arī 18 vai 20 gadi – tas atkarīgs no klienta finansiālā stāvokļa, kā arī tehnikas izmantošanas un pielietojuma un lietderīgās tehnikas izmantošanas cikla. Ja vien lietotā tehnika nav iegādāta no Citadeles līzings un faktorings sadarbības partneriem, kuri iekļauti tirgotāju sarakstā, ir nepieciešams tehnikas vērtējums, ko iespējams saņemt no Citadele līzings un faktorings akceptētiem ārējiem vērtētājiem – 3G, APS Grupa, AR Control, BRC, GD Vērtējums, Objekts LV Mobile, SD Autocentrs, Dzieti. Pilns vērtētāju saraksts pieejams Citadeles mājaslapā. Tehnikas iegāde no ārzemēm ir iespējama, ja ar tirgotāju var vienoties par pēcapmaksu. Finansējuma piešķiršana no bankas iespējama tikai pēc tehnikas piegādes un reģistrācijas Latvijā. Ja ar tirgotāju nav iespējama vienošanās par pēcapmaksu, klientam jāiegādājas tehnika par saviem līdzekļiem un pēc reģistrēšanas Latvijā, līzings atgriež daļu iztērēto līdzekļu. Ja nav iespējams vienoties par pēcapmaksu vai klientam nav līdzekļu, ko ieguldīt līdz piegādes brīdim, ir iespējams piedāvāt kredītu vai līzinga finansējumu pret citu nodrošinājumu vai ķīlu, uz kuras pamata tiek veikta tehnikas iegāde. Dokumentus iespējams iesniegt kādā no Citadeles filiālēm, pieteikt individuālu bankas speciālista apmeklējumu sev ērtā laikā un vietā, izmantojot internetbanku vai arī pie tehnikas tirgotājiem un dīleriem, tehnikas iegādei piesaistot Citadeles banku vai Citadeles līzingu kā potenciālo finansētāju.

Pēc mājaslapā atrodamās informācijas, Swedbank tehnikas un iekārtu līzings piedāvā finansējumu, sākot no 6000 eiro ar atmaksas termiņu līdz pieciem gadiem. Pirmā iemaksa ir vismaz 15% no pirkuma summas, bet iespējams arī mazāks apmērs, ja klientam ir Eiropas Investīciju fonda[1] garantija. Swedbank piedāvā līzingu lietotai tehnikai un iekārtām, kas līdz līzinga termiņa beigām nav vecākas par 15 gadiem. Iegādājoties lietotu tehniku, nepieciešams iesniegt tehnikas novērtējumu, ja vien pārdevējs nav kāds no Swedbank sadarbības partneriem. Šādā gadījumā Swedbank aicina tehniku novērtēt pie pakalpojuma sniedzēja AR Control vai 3G. Pieteikties līzingam iespējams gan klātienē, iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku, gan tiešsaistē, turklāt Swedbank piedāvā 30% atlaidi līzinga noformēšanai, piesakoties un parakstot līgumu internetbankā. Banka piedāvā iespēju tiešsaistes kalkulatorā ērti uzreiz iegūt nepieciešamos aprēķinus, ievadot pirkuma kopējo summu, apmaksas termiņu un pirmās iemaksas apmēru.

Uzņēmuma mājaslapā teikts, ka arī  ka SEB piedāvā industriālā un iekārtu līzinga iespēju ar minimālo finansējuma summu 7000 EUR ar nomas termiņu līdz septiņiem gadiem. Pirmā iemaksas apmērs ir, sākot no 10% no pirkuma summas. Lietotas tehnikas iegādes gadījumā līdz līzinga līguma beigu datumam objekts nedrīkst būt vecāks par 13 gadiem. SEB piedāvā dokumentu iesniegšanu jebkurā no SEB filiālēm, kā arī līzinga pieteikuma aizpildīšanu internetbankā. Arī SEB piedāvā tiešsaistes līzinga kalkulatoru.[1] Eiropas Investīciju fonds un Swedbank ir savstarpēji noslēguši līgumu, kas ļauj Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sniegt kreditēšanas un līzinga pakalpojumus mikrouzņēmumiem, mazajiem uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem. EIF mērķis ir palīdzēt finansēt un īstenot investīciju projektus Eiropas Savienībā un atvieglot piekļuvi kapitālam. Izmantojot garantiju programmas, ir vieglāk saņemt finansējumu arī tad, ja uzņēmumam nav pietiekama nodrošinājuma. Avots: Swedbank. Pieejams: https://www.swedbank.lv/business/finance/leasing/equipment?language=LAT

 

Dalīties ar rakstu

Žurnālists

Dārta Dīriņa

Saistītie raksti