Šī gada iepirkumi Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā

Šogad Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā organizē divus ļoti apjomīgus, starptautiskus konkursus  pamattrases būvdarbu veikšanai ārpus Rīgas robežām un pamattrases izbūves būvuzraudzības pakalpojumiem. 
Turpinās sarunu procedūra reģionālo mobilitātes punktu būvprojektu izstrādātāju un autoruzraugu noskaidrošanai. Vienlaikus tiek domāts arī par to, kā šo topošo dzelzceļa infrastruktūru optimāli izmantot nākotnē, veidojot dažādus attīstības projektus. Arī šim mērķim ir izsludināti un tiek plānoti vairāki iepirkumi.

Turpinās sarunu procedūra reģionālo mobilitātes punktu būvprojektu izstrādātāju un autoruzraugu noskaidrošanai.
2021. gada oktobrī Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) – izsludināja atklātu konkursu “Rail Baltica reģionālo staciju Latvijā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, savukārt 2022.gada janvārī informēja, ka par iespēju slēgt līgumu konkurēs trīs pretendenti. Konkursanti bija izveidojuši apvienības, kas pārstāv Latvijas, Spānijas un Itālijas projektēšanas uzņēmumus. Tā kā pretendentu piedāvājumi ievērojami pārsniedza pieejamo budžetu, iepirkuma organizētājs EDZL pieņēma lēmumu uzsākt sarunu procedūru ar konkursa pretendentiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saglabājot iepriekš atklātajā konkursā definētās prasības, ar mērķi panākt vienošanos pieejamā budžeta ietvaros. Veiksmīgas sarunu procedūras rezultātā EDZL plāno noslēgt līgumu ar uzvarētāju līdz 2022. gada jūnijam.

Uz Rail Baltica pamatlīnijas Latvijā projektēšanas darbu ietvaros plānoti 16 reģionālie mobilitātes punkti 10 pašvaldību teritorijās: Bauskas, Ķekavas, Olaines, Mārupes novadā, Salaspils, Ropažu, Siguldas, Saulkrastu un Limbažu novadā, kā arī jauna 1520 mm platuma dzelzceļa pieturvieta Āgenskalnā, Rīgā, pie P. Stradiņa slimnīcas. Papildus vairāku reģionālo mobilitātes punktu iespējamās vietas izskata īstenošanai tālākā nākotnē. Paredzēts, ka reģionālajos mobilitātes punktos jeb multimodālās vietās satiksies dažādi transporta veidi – valsts un pašvaldību autobusi, privātās automašīnas un elektrotransports, skrejriteņi, velosipēdi un visi citi mikromobilitātes rīki, kā arī būs pieejami dažādi pakalpojumi.

Šogad plānotie iepirkumi sekmēs būvdarbu uzsākšanu ārpus galvaspilsētas jau nākamgad.
Pašreiz Rail Baltica projekta īstenošanas Latvijā ietvaros celtniecībā ir abas starptautiskās stacijas – Rīgas Centrālā stacija un Rail Baltica stacija lidostā Rīga. Šogad Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā organizē divus ļoti apjomīgus, starptautiskus konkursus. Līdz gada beigām jāizvēlas komersants, kurš veiks Rail Baltica pamattrases Latvijā būvdarbus ārpus Rīgas robežām, un vienlaikus ar šo konkursu notiek arī iepirkums Rail Baltica pamattrases izbūves būvuzraudzības pakalpojumiem. Abos konkursos jau noslēdzies pirmais posms, kurā ir saņemti starptautiski nozīmīgu un pieredzējušu nozares pārstāvju pieteikumi. Atbilstošie konkursanti tiks aicināti piedalīties konkursa otrajā kārtā, iesniedzot finanšu un tehnisko piedāvājumu.

Attīstības projekti infrastruktūras optimālai izmantošanai.
Vienlaikus ar Rail Baltica dzelzceļa trases izveidi Latvijā tiek domāts arī par to, kā šo infrastruktūru optimāli izmantot nākotnē, veidojot dažādus attīstības projektus. Šim mērķim ir izsludināti un tiek plānoti vairāki iepirkumi. Drīzumā sabiedrība uzzinās, kurš komersants veiks Salaspils TEN-T intermodālā kravu termināļa būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Salaspils TEN-T intermodālā kravu termināļa teritorijā, kas sasaistīta ar 1520 mm dzelzceļu un Rail Baltica pamatlīniju – Eiropas standarta sliežu ceļu platumu 1435 mm, tiks nodrošināta kravu pieņemšana, nosūtīšana, kā arī to apstrāde. Galvenie pakalpojumi, ko nodrošinās šajā teritorijā – kravas operācijas ar konteineriem, autotransporta pārvadājumi pa dzelzceļu, noliktavas un atvērtā tipa glabāšanas laukumi.

Jau zināms, ka Rail Baltica infrastruktūras apkopes punktu Skultē un Iecavā būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību veiks Latvijas projektēšanas uzņēmums SIA BRD projekts, apvienībā ar Itālijā dibināto inženieru uzņēmumu Srl Sintagma. Ņemot vērā to, ka Rail Baltica pamattrases būvdarbi primāri notiks virzienā uz Lietuvu, apkopes punkts Iecavā būs īpaši nozīmīgs, jo sniegs savu artavu vēl pirms tā tiešās darbības – jau būvdarbu laikā ļaujot nodrošināt būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu un nepieciešamos sagatavošanas un apstrādes darbus.

Jaunmārupē plānotais ritošā sastāva depo būs kritiski nepieciešams dzelzceļa pakalpojumu uzsākšanai. Tāpēc jau šī gada 2. vai 3. ceturksnī plānots izsludināt atklātu konkursu šī depo dizaina izstrādei visam projektēšanas posmu apjomam, sākot no koncepcijas.

Šogad otrajā ceturksnī plānots arī izsludināt konkursu, lai noskaidrotu gan Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu, gan infrastruktūras apkopes punktu Skultē un Iecavā, gan intermodālā kravu termināļa Salaspilī būvuzraudzības pakalpojuma veicēju.

* sagatavots, balstoties uz EDZL publicitātes informāciju: www.edzl.lv

Dalīties ar rakstu

Žurnālists

Žurnāls Industrija

Saistītie raksti